نمایندگان

لیست نمایندگان شرکت سخت افزار سپهر آسیا

 مشتری گـرامی

ضـمن تشکر از حسن انتخـاب شمـا ,لطفا هنگام مراجعـه به دفـاتر نمایندگـی حتمـا موارد زیر را مد نظـر قـرار دهـید:
 
1-در هنگام تحویل کالا به نمایندگی رسید دریافت نمایید.

2-درصـورتـی کـه دستـگـاه شمـا واجـد شرایـط گـارانـتـی باشـدکـلـیه هزینه ها اعم از ارسال ودریافت کالا از تهران بر عهده شرکت میباشد

و نیاز به پرداخت هزینه نمیباشد.

3- خـرسنـد خـواهـیم بود ما را از انتقـادات و پیشنهـادات سازنده خود بهـره مند نمایید.